Personvern

  Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

Digitalfinans sine kunders personopplysningshåndtering og håndtering av personopplysninger relatert til markedsføring.

Utgangspunkt for vår behandling av dine data.

 

· Din personinformasjon samles inn når du besøker www.Finansnord.no Dine personopplysninger lagres for eksempel når du begynner å fylle ut informasjon på et lånesøknadsskjema eller et nettskjema, når du abonnerer på nyhetsbrev, når du deltar i markedsføringskampanjer eller spørreundersøkelser, eller når du tar kontakt med  supporttjenesten.

· Informasjon som håndteres, er den type informasjon som du selv gir når du fyller ut et nettskjema eller et lånesøknadsskjema, eller for eksempel via nyhetsbrevabonnering, eller informasjon som vi har fått for markedsføringsformål fra våre samarbeidspartnere.

· Dine personopplysninger håndteres av oss da vi tilbyr supporttjeneste, ved utsendelse av kundekommunikasjon eller markedsføringsmateriale.

· I all håndtering av dine personopplysninger respekterer vi ditt personvern. Vi håndterer ikke opplysninger som kan fusjoneres til deg, med mindre det er nødvendig for å kunne utføre formålet med behandlingen.

· Du kan selv påvirke hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Les mer i punktet: «Hvilke rettigheter har du».

 

1        HVEM BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Digitalfinans AS, Org nr 917 896 143, Brugata 6, 5200 Os, behandler dine personopplysninger, når du bruker tjenester som tilbys av Digitalfinans.

 

2       HVEM KAN DU TA KONTAKT MED ANGÅENDE PERSONVERNSSPØRSMÅL?

Dersom du har spørsmål angående personvern eller du vil bruke dine rettigheter, bør du være i kontakt med:
Jostein Østgulen- Digitalfinans Brugata 6, 5200 Os / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3         HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

· Den type av informasjon som vi behandler om deg kan være relatert til å administrere kundeforhold og/eller for markedsføringsformål:

· Grunnleggende informasjon som f.eks.:

· fornavn og etternavn

· kontaktinformasjon (e-postadresser, adresser, telefonnumre)

· Kunderelatert informasjon som f.eks.:

· startdatoen for kundeforholdet

· klager, tilbakemeldinger og eventuell annen kundeforholdkommunikasjon og handlinger, inkludert opptak av telefonsamtale, målretted markedsføring for registrerte brukere, bruk og informasjon om disse tjenestene, samt informasjon om bruk av elektroniske tjenester og innhold,

· direkte markedsføringstillatelser og forbud,

· teknisk informasjon sendt fra nettleseren din til vår server (IP-adresse, nettleser, nettleserversjon) og informasjon om informasjonskapsler sk. «Cookies» sendt til den registrerte nettleseren (f.eks. vilket nettsted du som besøker kommer fra, hvilke nettlesere du har i bruk eller når og hvilke deler av tjenesten du har besøkt). Mer informasjon om informasjonskapsler er tilgjengelig på siden for formål av informasjonskapsler på nettstedet: www.Finansnord.no

 

4         HVILKE FORMÅL KAN BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER HA?

Din personinformasjon vil bli håndtert for prosessering, behandling, analyse og utvikling av kundeforholdet, f.eks. for å opprettholde din informasjon, for å kontrollere og gjennomgå informasjonen din samt dele relevant informasjon med samarbeidspartnere, i tillegg til kundekommunikasjon og kundeforespørsler som f.eks. kundetilfredshetsundersøkelser.

Dine personopplysninger vil bli behandlet for design og målrettning av direkte markedsføring og reklame. Markedsføring kan rettes mot deg ved analysering av din personinformasjon.

I tillegg kan dine personopplysninger brukes til å designe og utvikle forretningsvirksomheten og våre tjenester.

5         PÅ HVILKE GRUNNLAG BEHANDLER VI DINE OPPLYSNINGER?

Vi behandler din informasjon med det formål for å kunne tilby servicetjenesten for deg og for å kunne forberede deg å gjennomføre et kundeforhold eller kundekontrakt

Informasjonen din vil også bli behandlet basert på den legitime interessen som skapes av kundeforholdet eller det potensielle kundeforholdet, og på grunnlag av lovbestemt forpliktelse.

Vi behandler dine personlige opplysninger på grunnlag av ditt samtykke når vi ber deg om markedsføringstillatelse for direkte markedsføring og nyhetsbrevlevering. Du kan når som helst avbryte samtykket ditt ved å varsle skriftlig via e-post til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7         HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED?

De opplysningene du deler gjennom nettstedet kan utleveres til parter som tilhører følgende kategorier:

· Tjenesteleverandører som deltar i leveringen av nettstedet og tjenestene våre, slik som eksempelvis betalingstjenester

· Våre samarbeidspartnere innen markedsføring, med mindre du har nektet dette

· Myndigheter dersom lovgivning, våre interesser eller tredjeparts interesser krever dette

Våre datterselskaper og tilknyttede selskaper eller andre virksomheter innen samme konsern, eller virksomheter som inngår i et økonomisk samarbeid, nettstedets nye eiere eller deleiere, eller utøvere og deres rådgivere i forbindelse med forretninger eller omstruktureringer

1. Opplysninger som innhentes med automatisk databehandling kan utleveres til parter som tilhører følgende kategorier:

· Tjenesteleverandører, slik som for eksempel virksomheter spesialisert på dataanalyse og nettmarkedsføring

· Myndighetene, dersom lovgivning, våre interesser eller tredjeparts interesser krever det

· Våre datterselskaper og tilknyttede selskaper eller andre virksomheter innen samme konsern, eller virksomheter som inngår i et økonomisk samarbeid, nettstedets nye eiere eller deleiere, eller utøvere og deres rådgivere i forbindelse med forretninger eller omstruktureringer

Dessuten kan opplysningene utleveres til tredjepart i en form hvor enkeltindivider ikke kan identifiseres, altså ikke personopplysninger.

8          OVERFØRES DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL DATABEHANDLERE I TREDJELAND?

I noen tilfeller overfører vi personopplysninger til organisasjoner i land utenfor EØS-området. Eksempler på dette er leverandører av IT-tjenester eller andre databehandlere. Vi kan bare gjøre slike overføringer hvis den vi overfører personopplysninger til, har gitt nødvendige garantier for at beskyttelsesnivået til personopplysningene er tilnærmet likt som i EØS-området.

Tjenesteleverandører vi bruker inkluderer:

· Google (Administrer dataene dine her)

· Facebook (Administrer dataene dine her)

· Visual Website Optimizer (Administrer dataene dine her)

· Adform (Administrer dataene dine her)

9    Prosess for sletting av data:

Ønsker du at dine data skal slettes send e-post til personvernombud Jostein Østgulen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cxense Display